Argostoli Bay Kefalonia

Argostoli Bay @ sunrise
Ref:
2017 40
Date:
12/09/17
Location:
Argostoli, Kefalonia
Photographer:
Iain Izatt
Argostoli Bay Kefalonia

Argostoli Bay Kefalonia

Argostoli Bay @ sunrise
Ref:
2017 40
Date:
12/09/17
Location:
Argostoli, Kefalonia
Photographer:
Iain Izatt